איזה תענוג של שיעור

איזה תענוג של שיעור

תמונת המוצר או העסק: 
מה בעסק \ התמונה: 
איזה תענוג של שיעור היה היום עם המנטורים של<a href="https://www.facebook.com/ResultAcademy/?__tn__=%2CdK%2AF-R eid=ARATmu-4lARsNqBps99QLldcURXyB_pRZ6mXYtsyxwQ_KfM-plqBbtZ9zdFBZh1SZ1fhq2dD3lwcyMVK" style="text-align: right; color: rgb(54, 88, 153); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; cursor: pointer; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">מכללת תוצאות</a>על מודל מילטון. את התוצאה שהגדרתי עבור הכיתה הכיתה השיגה! טקסט אריקסוניאני בתוצרת אישית