שנת 2019 זו השנה שלכם!!!

שנת 2019 זו השנה שלכם!!!

תמונת המוצר או העסק: 
מה בעסק \ התמונה: 
אני לקחתי על עצמי משימה לעזור לכמה שיותר בעלי עסקים בשנת 2019, אני עושה זאת כבר מעל חודשיים בהצלחה מטורפת ואמשיך לעשות ולעזור במהלך השנה!!! ברעיון הזה אני סוחפת גם בעלי עסקים אחרים הרוצים לעזור...וכך נולד לו הרעיון לקבוצת בעלי עסקים של עזרה הדדית, שיתופי פעולה, תמיכה והפניות הדדיות לעבודה. את הקבוצה ננהל יחד<a dir="ltr" href="https://www.facebook.com/ori.bernhard?__tn__=%2CdK%2AF-R eid=ARAXtx3-fmLWfTYFWHLFrebk6LmYDwTMAXI9pEqb3k3PYiewaRbZrimPFRrkF5S-wgB4V55Dz5AVHa0y" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">Ori Bernhard</a>המחשמל ו<a href="https://www.facebook.com/adriana.cadelcu/?__xts__%5B0%5D=68.ARCwS2gbvxCxdG4Rn8P7CWglz65Axgo5Z2l8LAVNrJDdsOINIUTOOzDXtB_zbcMImMX92EH74nv5pkbV7We7yvXBRajkub_YnPj_YxIYhVMKLUL8Ow1VJhO8-TbMCNmM1z-aAndRVWNpnXgqOkP7JO60lzUcLWR1Z3wZVbwTL8bFQMMkK5FPcpFvrXfe1ZuU-pEXYPHXN9OiZl8PPQ __tn__=%2CdK%2AF-R eid=ARBZ7Nmw4EJzbfwCdeppFbdw4bVP6dl354bQLrmEfvMj6PLb5mGuksvfRwYIdh6oDOIl2wpz0CBCB_Jo" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;">אדריאנה קדלקו מומחית להעברת מסרים שיווקיים- Adriana Cadelcu</a>
תיוג עסקים: 
אורי ברנהרד. מטפל הוליסטי