צילום חתונה חוץ. תודה רבה לזוג המקסים חפצי ותמיר סאסי על היום המרגש