שמחים להוציא לאור את ספרה של קרן זמיר "ילדתי הפנימית"