שמחנו להוציא לאור את ספרה של מעניין אשל "מעיינובע"