תודה רבה למנחת הקורס: לילי כהן, NLP Trainer

תודה רבה למנחת הקורס: לילי כהן, NLP Trainer

תמונת המוצר או העסק: