התמונה של אליה. ציירת אליה. ציירת
פורטרט של האיש היקר מאוד יזהר מחפוד - "הכל...