אדווה חזן יפתח. המרכז לטיפולי פנים גוף נפש והעצמה אישית