אנסטסיה אופק. אצלי. ייצוג מרצים. פעילויות גיבוש. הפקת אירוע