רמי יצקן. הילנג. שחרור תקיעיות וחסימות במעגלי החיים